107 000 med flyktningbakgrunn i Norge

Dette tilsvarte 2,3 prosent av den totale folkemengden. Det var flest bosatte personer med flyktningbakgrunn fra Irak, Bosnia-Hercegovina, Somalia, Iran og Vietnam.

Tre firedeler av dem med flyktningbakgrunn i Norge var per 1. januar 2005 registrert som hovedperson (flyktning), mens de resterende hadde familietilknytning til en slik flyktning. Av de som var registrert som hovedperson, kom 54 prosent som asylsøkere og 24 prosent som overføringsflyktninger.Flyktninger, etter landbakgrunn.

1. januar 2005Land1. januar 2005
I alt107 208
Irak14 335
Bosnia-Hercegovina12 073
Somalia11 534
Iran10 628
Vietnam10 577
Serbia og Montenegro7 953
Sri Lanka5 733
Afghanistan4 715
Chile4 643
Russland2 504
Tyrkia2 102
Kroatia1 821
Etiopia1 815
Eritrea1 321
Pakistan1 214
Polen961
Resten13 279

(Kilde: SSB)