Nasjonal konferanse om somaliere i Norge

Konferansen skal formidle kunnskap og erfaringer fra integreringsprosjekter i norske kommuner, og skal også formidle kunnskap om somaliere her i landet.Målgruppen er offentlig ansatte og personer som arbeider i forhold til den somaliske befolkningen i Norge. Somaliere selv skal være deltakere og innspillere på konferansen.

Mer info:

http://www.udi.no/templates/Arrangement.aspx?id=6244