For syk til å få familien til Norge

Najemeldin Khavari kan ikke jobbe på grunn av psykiske lidelser etter krig og tortur i hjemlandet. Og fordi han tjener for, lite får ikke familien hans komme til Norge, skriver Stavanger Aftenblad.

Hjemme i Afghanistan ble han fengslet og torturert av Taliban. Men han klarte å rømme og levde på flukt i fjellene i flere år.

Søknaden om familiegjennforening fikk blankt avslag i november 2003. Begrunnelsen er at Najemeldin ikke tjener nok. Det viktigste kravet som må innfris for å få familiegjenforening, er at personen som bor i Norge tjener minimum lønnstrinn 1 i Statens regulativ.

Men Najemeldin Khavari er ikke i stand til å jobbe, skriver Stavanger Aftenblad. Han har legeerklæringer fra Signe Dørheim Ho-Yen ved Rogaland psykiatriske sjukehus og fra sin fastlege, Halshow Karim, på at han ikke er i stand til å jobbe på grunn av psykiske og fysiske lidelser. Derfor får han sosialhjelp.

Begge legene skriver også at hans helsetilstand vil bli bedre hvis han får familien sin hit. Den tryggheten familien kan gi vil øke sjansene for at en dag kan klare å jobbe.

Etter flere runder i Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) ble familien Khavaris gjenforeningssøknad endelig avslått i fjor høst. En omgjøringsbegjæring fra april i år førte heller ikke frem.

At han har store psykiske problemer og har vært innlagt flere ganger anser verken UDI eller UNE som tilstrekkelig sterke menneskelige hensyn til å gi familien dispensasjon fra underholdningskravet.