Ulovlige innvandrere får ikke nødvendig legehjelp

Helsepersonell får ikke behandle ulovlige innvandrere som har livstruende sykdommer. Nå kan loven bli endret.

Innvandrere som er i Norge får i dag bare akutt hjelp, men ikke behandling for sykdommer de måtte ha. Det ønsker legene en endring på.


– Vår største bekymring i forhold til gruppen ulovlige innvandrere er barna og forhold som gjelder smittsomme sykdommer, sier UDI-direktør Trygve Nordby. Når de får avslag på asyl går de under jorden og tar ikke lenger kontakt med myndighetene. Dermed kan de gå glipp av livsviktig behandling.


– Det er opplagt et stort problem og et etisk dilemma kun å begrense behandlingen til nødvendig legehjelp. Det ville vært helt naturlig at nordmenn med tilsvarende kroniske sykdommer fikk oppfølging, forklarer psykiater Sverre Varvin, leder for Legeforeningens menneskerettighetsutvalg, til Aftenposten.


Det er usikkert hvor mange dette gjelder. I Oslo er antall ulovlige innvandrere anslått til 3000. Rikshospitalet opplyser til avisen at cirka 25 ulovlige innvandrere får øyeblikkelig hjelp hvert år.


Helseminister Ansgar Gabrielsen sier at problemet er et stort etisk dilemma. Han frykter at en ny ordning vil kunne føre til helseturisme, men sier at han likevel er tilbøyelig til å endre loven for å kunne hjelpe mennesker med livstruende sykdommer.