-Barnevernet svikter innvandrerungdom

0Shares

Kritikken fra både Utlendingsdirektoratet (UDI) og politiet kommer frem i en fersk rapport, og går særlig på at for mange barnevernsansatte mangler kompetanse om andre kulturer og at de er for passive med å gripe inn.

Ei jente NRK har snakket med, forteller at både skolen og venner tok kontakt med barnevernet, men at ingen kom og hjalp henne ut. Først etter at hun klarte å rømme, ble politi og barnevern koblet inn.

Ingen vet nøyaktig hvor mange som er utsatt for tvangsgifte. Røde Kors alene melder at de er borti flere hundre saker hvert år. UDI har sammen med politiet og Røde Kors samarbeidet for å samkjøre innsatsen overfor ungdom som er utsatt for tvangsekteskap.

I et halvt år har UDI jobbet sammen med politiet og Røde Kors i et eget kompetanseteam for å samkjøre innsatsen overfor ungdom truet av tvangsgifte.

De har snakket med rundt 60 ungdommer, halvparten av dem er under 18 år. Politiet og UDI registerer at kunnskapen hos barnevernsansatte er tilfeldig og ofte mangelfull. Og verre: De opplever at barnevernet ikke tar politiets trusselvurderinger på alvor.

Statssekretær Hans Olav Syversen i Barne- og familiedepartementet sier til NRK at de jobber med å bedre kompetansen til barnevernsansatte.