Tyrkisk som 2. fremmedspråk

0Shares

Drammen blir den første kommunen i landet som kommer til å tilby elevene tyrkisk som 2. fremmedspråk, skriver Drammens Tidende. Tilbudet har sammenheng med det store innslaget av innbyggere med tyrkisk bakgrunn i Drammens-regionen. Drammen er den kommunen som etter Oslo har høyest andel innvandrere.

Drammen har tatt konsekvensen av det og har søkt Kommunaldepartementet om å få økonomisk støtte til å sette i gang et studietilbud i tyrkisk for lærere.

– Vi må først ha lærere som kan undervise i tyrkisk, derfor vil vi i samarbeid med Høgskolen i Buskerud starte et slikt studietilbud, sier Lill-Ann Kulberg Knutsen, rådgiver i Drammen kommune.

Drammenslærere har vist stor interesse for å kunne undervise i tyrkisk. En rundspørring har vist at 19 lærere er interessert i å ta et studium på 60 studiepoeng basert på kveldsundervisning, nettbasert jobbing og med mulighet for studieopphold i Tyrkia. Det er allerede etablert samarbeid og kontakt med Anadolu universitet i Eskisehir i Tyrkia.

– Vi kan kanskje få i gang studiet fra neste høst, sier Kulberg Knutsen til Drammens Tidende og mener at elever ved enkelte ungdomsskoler i Drammen skal kunne velge tyrkisk som 2. fremmedspråk fra skolestart i 2007.