Innvandrere har skylda

0Shares

– I forhold til integrering opplever jeg at innvandrerne ofte uttrykker en form for kulturell og religiøs sjåvinisme som er skremmende. Av redsel for at barna skal bli for norske, sendes barna til hjemlandet i årevis. På den måten frarøves de den utdanningsmessige kapital som er avgjørende for god integrasjon, understreker Halvorsen, som underviser innvandrere i samfunnsfag og har over 20 års lærererfaring.

Han mener den samme redselen også fratar innvandrerkvinner de rettigheter de har krav på, for eksempel ved at de i mange tilfeller ikke får delta i voksenopplæring.

– Innvandrere preges i stor grad av fremmedfrykt på linje med andre nordmenn. Etter å ha hørt enkelt av mine elever blir Frps Øystein Hedstrøm å regne for en tolerang engel.

Han er tidligere inspektør ved Hersleb skole i Oslo, og har jobbet mye med innvandrerungdom. Han advarer norske myndigheter mot å pøse penger ukritisk inn i integreringsarbeid, slik man har gjort i Danmark. Der ble det nylig avslørt omfattende svindel med sosialhjelp og et godt planlagt og systematisk utnyttelse av det rause danske trygdesystemet.