Innvandrere skal få gratis datakurs

I desember lanserer Moderniseringsdepartementet den såkalte borgerportalen som skal sikre nordmenn offentlige tjenester døgnet rundt. Alle skal få egen signatur og egen postkasse i kommunikasjonen mot det offentlige.

Forutsetningen er at brukerne kan norsk og data.

Med eget dataprogram på lettfattelig norsk og med hjelp av objekter skal nå innvandrere lære digital kompetanse og språkforståelse, melder Digi.no.

Migranorsk leverer nettverktøy til 54 voksenopplæringssentra over hele Norge, og vil i tillegg tilby innvandrere eborgerstatus og Datakort. I Oslo tilbys opplæringen ved Rosenhof skole.

Per i dag er 300 lærere over hele landet skolert av Migranorsk til å lære opp landets innvandere.

– Også innvandrere skal slippe post i postkassen og kunne velge å kommunisere digitalt med det offentlige, sa moderniseringsminister Morten Andreas Meyer i dag på en pressekonferanse.

Tiltaket er en forlengelse av den såkalte eNorge 2009 planen – det digitale spranget, som ble lagt fram av Meyer 27. juni.

Innen utgangen av 2007 skal nordmenn blant annet kunne velge å motta all post fra det offentlige som e-post. Og dette skal også gjelde innvandrere, eldre og alle som trenger hjelp for å lære Internett og datakunnskap.