Tre ganger så høy arbeidsledighet blant innvandrere

0Shares

Den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrere gikk ned med 0,8 prosentpoeng, fra 9,8 prosent i 2. kvartal 2004 til 9,0 prosent i 2. kvartal 2005. Dette viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Innvandrere fra Afrika ligger fortsatt høyest når det gjelder registrert arbeidsledighet med 17,5 prosent. Ellers finner vi en arbeidsledighet på 12,3 prosent blant innvandrere fra Asia, mens de fra Sør- og Mellom-Amerika lå på 10,1 prosent.

Nærmere 30 prosent av de på ordinære tiltak er innvandrere

Antall innvandrere som deltok på ordinære arbeidsmarkedstiltak gikk ned fra 5 924 i mai 2004 til 4 971 i mai 2005. Disse utgjorde 29 prosent av alle deltakerne siste kvartal, og de bestod i alt vesentlig av ikke-vestlige innvandrere.

– Det er gledelig at ledigheten blant innvandrere går ned slik at denne gruppen også får ta del i den generelle bedringen på arbeidsmarkedet, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.

– Fortsatt er imidlertid ledigheten blant innvandrere alt for høy. Regjeringen har tatt mange initiativ for å bedre situasjonen på arbeidsmarkedet for innvandrere. Aetat har fått klar beskjed om å prioritere innvandrere gjennom oppfølging og aktiv bruk av arbeidsmarkedstiltak, sier Høybråten.

– I tillegg kommer introduksjonsordingen som kommunene har ansvaret for i samarbeid med Aetat, forbud mot diskriminering i arbeidslivet og et nytt håndhevingsorgan mot etnisk diskriminering, samt at et nytt integreringsdirektorat er besluttet opprettet. Økte muligheter for midlertidig tilsetting ved endringer i arbeidsmiljøloven vil gjøre terskelen inn i arbeidslivet lavere, sier han.