Dilek Ayhan fikk pris for engasjement overfor barn og ungdom

0Shares

Prisen ble delt ut av barne- og familieminister Laila Dåvøy.


Dilek Ayhan var med å grunnlegge Norges Tyrkiske Ungdomsforening i 2001 og har ledet foreningen de siste 5 årene. Dilek får prisen fordi hun har fremmet en åpen og inkluderende foreningskultur hvor handling har vært basert på respekt, toleranse og solidaritet.

Gjennom samarbeid på ulike plan og en sentral satsing på informasjonsformidling, har foreningen bidratt til økt dialog og forståelse mellom barn og ungdom og deres foreldre. Foreningen har også fungert som en brobygger mellom de tradisjonelle norske ungdomsorganisasjonene og det norsk-tyrkiske ungdomsmiljøet i Norge. Videre er den tyrkiske ungdomsorganisasjonen den eneste tyrkiske som samler alle, også kurdere.

Statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet Cathrin Bretzeg var til stede under prisutdelingen og gratulerte Dilek Ayhan med prisen.