Demonstrasjon mot flytting av arbeidsplasser

0Shares

– YS’ søsterorganisasjon i Storbritannia Public & Commercial Services Union, avkrefter at flytteprosessen skjer frivillig. Tvert i mot. Det er rettssaker på gang som med all tydelighet viser hvor lite vellykket en slik tvangspolitikk er. I tillegg arrangeres det ettermiddag en kraftig demonstrasjon mot hele prosessen som er et slag også mot likestillingen. De som først og fremst blir rammet viser seg i realiteten å være kvinner og innvandrere, forteller Tore Eugen Kvalheim leder i YS Stat.

– Innvandrere i Storbritannia som i Norge, sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. For dem er det ofte ”lettere” å få en første jobb i statlig virksomhet. Nå står mange av dem i fare for å miste jobben som følge av utflytting av arbeidsplasser fra London. Dessuten viser det seg at det er klar overvekt av kvinner i de aktuelle stillingene.


Kvalheim mener at Senterpartiet nå må være ærlig på at målet er å flytte arbeidsplasser ut av byene; uavhengig av at ansatte ikke vil.


– Jeg får stadig flere henvendelser fra medlemmer i YS Stat som er urolig for om de nå blir presset til å ta med seg familie og flytte fra venner og sosialt nettverkt. Det brutale valget de frykter er å flytte for å beholde jobben, eller gå ut i ledighet. Problemstillingen er ikke unik for Oslo. I dette tilfellet er det rimelig å anta at halvparten av de aktuelle statsansatte bor i Akershus. Senterpartiets leder går altså til valg på et løfte som vil tvinge mange av hennes sambygdinger vekk fra hjemstedene sine, sier lederen i YS Stat.

– Når hun påstår at dette skal skje frivillig og viser til hvor vellykket det er i London, så driver hun med oppsiktsvekkende feilinformasjon. Protestene er høylytte i London. At Senterpartiet tier om dette, bekymrer meg kraftig. Ved en eventuell rød-grønn regjering vil utvilsomt Stoltenberg få store utfordringer med Senterpartiet, når det er snakk om å utvikle en god arbeidstakerpolitikk.