Lesbisk diskrimineringsombud

Beate Gangås (42) ble utnevnt til nytt Likestillings- og diskrimineringsombud.

Det nye ombudet får ansvar for et felles håndhevingsapparat mot diskriminering.

Beate Gangås tiltrer stillingen 1. januar 2006. Ombudets kontor vil omfatte dagens Likestillingsombud, Likestillingssenteret og Senter mot etnisk diskriminering (SMED) — og i tillegg legges nye oppgaver til ombudet.

Gangås har siden 2001 ledet seksjon mot organisert krim i Politidirektoratet. Hun har fungert som assisterende politidirektør siden april 2005.

Hennes arbeidsområder omfatter blant annet menneskehandel, familievold og rasisme og hun har arbeidet med likestillingsrelaterte oppgaver og etnisitetproblemer. Gangås er styremedlem i SMED samt leder av Interpols gruppe om menneskehandel.

Leder i Landsforeningen for Lesbiske og Homofile, Jon Reidar Øyan er svært fornøyd med utnevnelsen av Beate Gangås.

— LLH uttaler at de er kjempeglade for at du fikk jobben. Har de grunn til det?

— Er de det, det ble jeg glad for. Det blir ikke mindre fokus på homofilispørsmålene nå, jeg har jo med meg mine egne erfaringer, sier det nyutnevnte Likestillings- og diskrimineringsombudet, til Gangås til homoavisa Blikk.

SMED positiv

– Det nye ombudet får en spennende og meget viktig jobb – vi venter at Beate Gangås som ombud vil spille en viktig rolle i samfunnsdebatten, sier daglig leder Ella Ghosh i SMED. SMED mener derfor at utnevningen har stor betydning for vårt fagfelt.

– Det nye ombudet har potensiale til å bli en betydelig samfunnsaktør. Hvordan potensialet blir innfridd avhenger ikke bare av god vilje, men også av tildelte ressurser. Økonomiske rammer vil være et viktig og avgjørende faktor fremover. For at det nye ombudet skal kunne gjøre sin jobb tilfredstillende er det viktig at ombudet gis muligheter til å bli en sterk aktør, sier Ghosh.