Innvandrere oftere i trafikkulykker

0Shares

Elev og lærer sliter med kulturell og språklig forståelse i undervisningen – noe som kan øke ulykkesrisikoen.

Sjåfører fra Nord-Afrika og Midtøsten er på ulykkestoppen. I Sverige har de hele 2,7 ganger så stor risiko for å havne i trafikkulykker som øvrige trafikanter ifølge en studie utført av trafikkforsker Mohammed-Reza Yahya ved Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), skriver VG.

NTNU-forskerne Marit Rismark og Astrid Sølvberg forsker på innvandreres møte med kjøreopplæring og norsk trafikkultur på oppdrag av Statens vegvesen.

– Hvordan du leser trafikkbilder er knyttet til kulturell bakgrunn. I mange kulturer er det ikke vanlig å ta hensyn til skilt, sier Sølvberg.

Forskerne mener at dagens kjøreopplæring ikke tar nok hensyn til språklige og kulturelle ulikheter.