Afshan ut, Saera inn

0Shares

Saera T. Kahn er medlem i Finanskomiteen Oslo bystyre og medlem sentralstyret i Arbeiderpartiet, får plass på Stortinget.

Saera Khan blir dermed den eneste med minoritetsbakgrun som kommer til å sitte på stortinget.