Stipend til minoritetsstudenter

0Shares

Styret for legatet ønsker å bidra til at studenter med minoritetsbakgrunn kan bli gode rollemodeller for minoritetsbarn og -ungdom. De håper å oppnå dette ved å gi et stipend som kan oppmuntre noen studenter til å gjennomføre en profesjonsutdanning hvor de vil komme i nær kontakt med barn og unge.

Tilbudet om å søke stipend går til studenter ved førskolelærerutdanningen, allmennlærerutdanningen, utdanningene i sosialt arbeid, barnevernspedagog og bibliotekstudier. Tilbudet går også til de som tar journalistutdanning, siden de kan bli synlige rollemodeller gjennom arbeid i media. Ida Marie Andersen, prosjektleder for ”Minoriteter i Profesjonsutdanning”, har ansvaret for tildelingen fra høgskolens side.

Kravet er at søkeren er i gang med andre studieår og at begge foreldre er født i land utenfor Vest-Europa og Nord-Amerika. Søkeren kan være født i foreldrenes hjemland eller i Norge. Legatstyret avgjør hvem som skal få de fem stipendene på bakgrunn av søknadene og en innstilling fra høgskolen. Utlysningen med søknadsskjema er sendt til de aktuelle utdanningenes studenter på 2. studieår over ClassFronter.

Stipend fra ulike legater kan for øvrig søkes av alle studenter. Oversikt finnes i Legathåndboken. Spørsmål om stipend fra Holsts legat til minoritetsstudenter kan rettes til Ida Marie Andersen, tlf. 22 45 21 19. E-post: [email protected]

Søknadsfristen er 20. september 2005.

Søknadsskjema: http://www.hio.no/content/download/47285/353481/file/Legatsøknad-skjema+05.pdf