Enklere regler for arbeidsinnvandring

0Shares

Regjeringen vedtok i statsråd fredag endringer i utlendingsforskriften Det blir blant annet nye visumregler for arbeidssøkere som er spesialister, og det er satt en årlig kvote for slike arbeidssøkere. Dette skal sikre en raskere og enklere saksbehandling.

– Norge trenger arbeidsinnvandring for å sikre verdiskapingen i samfunnet og for å løse mange viktige samfunnsoppgaver, seier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Ellers blir det enklere vilkår for å få midlertidig arbeidstillatelse, og noen av utenriksstasjonene får fullmakt til å gi arbeidstillatelse.

Stortinget vedtok i juni i år endringer i utlendingsloven .Og disse reglene trer i kraft 1. januar 2002.

Regjeringa vil om kort tid også legge fram forslag om å endre utlendingsloven med sikte på at arbeidsgivere skal kunne søke om arbeidstillatelse på vegne av en arbeidstaker.