Utlendingsnemda legges ned i Sverige

0Shares
Latest posts by Majoran Vivekanahtan (see all)

Utlendingsdirektoratet har nå bestemt seg for å innvilge permanent oppholdstillatelse for Amir Sangarnegar. Flere ganger tidligere har det samme direktoratet avslått søknaden.Saken til Amir Sangarnegar har vakt stor oppmerksomhet i Sverige. Dette skriver qx.no.

«Det store medietrykket som har vært rundt Amir har ført til at han i større grad kan risikere forfølgelse ved tilbakevending til Iran», heter det i beslutningen fra direktoratet.

Riktignok dreier det seg ikke om forfølgelse på bakgrunn av legning, ifølge direktoratet, men selvsagt fordi han har kritisert Irans regime helt åpent i svenske medier.

Senest for en måned siden hadde han ikke skjellig grunn til å frykte forfølgelse, da avslo Byretten i Stockholm en anke og beslutningen fra Utlendingsdirektoratet ble stående.

I denne og andre saker har Utlendingsdirektoratet tidvis blitt kritisert kraftig.

Det er nå vedtatt at utlendingsnemnden kommer til å legges ned fra 2003. Direktoratet blir erstattet av en løsning i samarbeid med lagmannsrettene i Sverige.

Rettsikkerheten vil stige på dette viset mener politiske stemmer i landet. Asylsøkerne kan selv legge fram sine bevis for en jury og får på denne måten nærmere kontakt og mulighet til argumentering med beslutningstageren. Dette systemet formodes innført i løpet av 2003.

En av den restriktive asylpolitikkens hovedperson, Mai-Inger Klingvall gikk av som migrasjons- og bistandsminister umiddelbart etter at Riksdagen kunngjorde nedleggelsen. Hun ga ingen forklaring til sin avskjed.