Oslo kan få et livssynsåpent hus

Sammen med flere partnere har Pådriv Oslo utviklet en modell for huset.
Foto: Pådriv
Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet, sier at det nå kommer en melding om tro- og livssynspolitikk i Oslo. Hvis forslagene i meldingen føles opp kan Oslo få et eget livssynsåpent hus som brukes av alle trosretninger.
95Shares

Det jobbes med en egen tros- og livsynssmelding i Oslo. Den skal legges fram for byrådet, for deretter å behandles i bystyret. Målet er å utvikle en overordnet strategi for Oslos tros- og livssynspolitikk.

Det opplyste Omar Samy Gamal (SV), byråd for kultur, idrett og frivillighet, under en paneldebatt.

Gamal var en av deltakerne i debatt om tros- og livssynspolitikk, arrangert av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn  Oslo (STL Oslo), på Litteraturhuset i Oslo tirsdag.

– Utfordringen i dag er at mange partier ikke har en politikk på dette området. Vi har lenge hatt lyst til å lage en melding som får bredt flertall, som legger føringen for politikken i årene fremover, sa Gamal i følge Vårt Land.

Meldingen vil basere seg på rapporten «Tro det eller ei. Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo», som Bakkevig-utvalget la fram i 2020.og livssynssamfunn jobbet for å utvikle en pilot for et slikt hus.

Oslo kommune har et vedtak om å være en livssynsåpen by. I dag eksisterer det likevel ingen planer om bygg eller rom for ulike tro, livssyn og religioner i byen. I samarbeid med med foreningen Pådriv har Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn jobbet for å utvikle en pilot for et slikt hus.

Et livssynsåpent blir et eksempel på inkluderende møteplass og samfunnsarena med dialog, mer forståelse og samarbeid på tvers av befolkningsgrupper.

Disse deltok på panelsamtalen:

  • Abdullah Alsabeehg, Arbeiderpartiet
  • Arve Juritzen, Høyre
  • Øyvind Håbrekke, Kristelig Folkeparti
  • Arne Haabeth, Miljøpartiet de Grønne
  • Geir Lippestad, Partiet Sentrum
  • Sareedo Ali, Rødt
  • Omar Samy Gamal, Sosialistisk Venstreparti
  • Gøril Havro, Venstre

Her er flere bilder: