Oslo-pastor hetser med muslimer

“Hensikten med dette terroristnettverket er å planlegge angrep på Oslos befolkning og infrastruktur for å volde maksimal skade på det tidspunktet som blir bestemt av nettverkets internasjonale ledere. Det er ingen tvil om at nettverkets planlegging sikter mot å skade mennesker. For å skape frykt. For å bringe Norge til lydighet.

Terroristnettverket har direkte link til saudiske terroristledere,” påstår han i spalten sin.

Videre skriver han:

“Den islamske religion mangler forståelsen av kjærlighet. Det er ikke rom for et sånt begrep, verken i språkbruk eller tenkning. Kjærlighetens motstykke er frykt. Derfor utbrer den islamske terrorismen seg med fryktens blodige budskap.”

Vil omvende muslimer

Løsningen i følge pastoren er å “blankpusse kjærlighetens våpen for å elske muslimer til Jesus.”

“Nå er tiden kommet for at muslim etter muslim får oppleve gehalten i sann kristen kjærlighet. Dette et det beste botemiddel mot terrorismen,” heter det videre.