Ekstrainnsats i UDI etter jordskjelvet i Pakistan

0Shares

Dette gjelder blant annet søknader om oppholds- og arbeidstillatelser, bosettingstillatelser, statsborgerskap, reisedokumenter og visum fra personer med tilknyting til de rammede områdene.

— Utlendingsdirektoratet (UDI) vil utøve en så smidig praksis som mulig, og finne praktiske løsninger som gjør det mulig raskt å foreta nødvendige reiser mellom Norge og de berørtes hjemland, sier UDI-direktør Trygve G. Nordby.

UDI har også åpnet en egen informasjonstelefon for personer som er berørt av jordskjelvet og som har spørsmål knyttet til utlendingssaker.

Informasjonstelefon: 23 35 19 90

Telefonen er betjent fra og med tirsdag 11. oktober 2005, alle hverdager mellom kl. 08:15 — 15:30.

Her kan berørte av jordskjelvet få svar på spørsmål i tilknytning til søknader om visum, familieinnvandring, reisedokumenter og asylsøknader.

Les også: http://odin.dep.no/ud/norsk/aktuelt/nyheter/032091-992013/dok-bn.html