Vil måte integrering

0Shares

Regjeringen frykter økte motsetninger mellom folkegrupper i Norge dersom man ikke lykkes.

– Integreringspolitikken er helt avgjørende for hvordan det norske samfunnet skal utvikle seg de neste tiår, sier Solberg til Aftenposten.

Regjeringen vil fremme et nytt forslag sammen med statsbudsjettet som legges frem om kort tid. Her er det satt opp 15 konkrete indikatorer som skal brukes til å måle hvor god integreringen er.

Én viktig indikator er hvor mange innvandrere som er i arbeid. Andre er hvor mange som lærer seg norsk og hvor mange barn som er i barnehager.

Regjeringen foreslår å sette opp 15 konkrete indikatorer for å måle integrasjonen av innvandrere i det norske samfunnet:

Syv departementer får ansvar for å rapportere til Stortinget hvorvidt målene for bedre integrasjon av innvandrere lykkes eller ikke.


Innvandrernes tilknytning til arbeidsmarkedet.


Andelen av innvandrere med lav inntekt.


Antallet innvandrerbarn i barnehager.


Førskolelærere med innvandrerbakgrunn.


Helseforskjellene mellom etniske grupper.


Innvandrere i politi- og kriminalomsorgen.


Antallet legdommere med innvandrerbakgrunn.


Boligsituasjon , valgdeltagelse, norskkunnskaper.


Antallet innvandrere ansatt i staten.


Hvordan innvandrerbarn behersker norsk.


Andelen annengenerasjons innvandrere som fullfører videregående skole.


Andelen voksne innvandrere som fullfører videregående opplæring.


Ansatte i skolen med innvandrerbakgrunn.