Må gi underskrift mot tvangsekteskap og omskjæring

0Shares

Med dette tiltaket ønsker vi å gjøre nyankomne innvandrere bevisste på hvilke rettigheter og plikter de har i Norge, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Tiltaket skal gjennomføres som et prøveprosjekt i politidistriktene i Oslo, Asker og Bærum og Søndre Buskerud. Siden desember 2004 har asylsøkere fra aktuelle land fått denne informasjonen i forbindelse med asylintervjuet.

Informasjon om at tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er ulovlig i Noreg, skal gis i møte der en samlar flere personer, helst personer innenfor samme språkgruppe. Deltakerne skal så individuelt signere et skjema der de skriv under på at informasjonen er mottatt og forstått. På disse møtene skal det også gis informasjon om rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap og annen relevant informasjon, heter det i pressemeldingen.