Stoltenbergs regjering overtar etter Bondeviks

0Shares

Arbeids- og sosialdepartementet får overført innvandringsavdelingen, integrerings- og mangfoldsavdelingen og same- og minoritetsavdelingen fra Kommunal- og regionaldepartementet. Samtidig overføres seksjon for alkohol- og narkotikapolitikk til Helse- og omsorgsdepartementet.

Etter å ha mottatt avskjedssøknad fra Kjell Magne Bondeviks utnevnte Kongen Jens Stoltenbergs andre regjering, med virkning fra i dag kl. 13.00.

Den nye regjeringen er utgått av Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp). Den har følgende sammensetning:

Statsminister:

stortingsrepresentant Jens Stoltenberg (46), Oslo (Ap)

Statsråd og sjef for Finansdepartementet (finansminister):

stortingsrepresentant Kristin Halvorsen (45), Oslo (SV)

Statsråd og sjef for Kommunal- og regionaldepartementet, med unntak av integrerings-, innvandrings-, same- og minoritetssakene(kommunal- og regionalminister):

stortingsrepresentant Åslaug Marie Haga (45), Ås (Sp)

Utenriksminister:

generalsekretær Jonas Gahr Støre (45), Oslo (Ap)

Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet (forsvarsminister):

stortingsrepresentant Anne-Grete Strøm-Erichsen (55), Bergen (Ap)

Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet (miljøvernminister):

generalsekretær Helen Oddveig Bjørnøy (51), Drammen (SV)

Statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet (olje- og energiminister):

administrerende direktør Odd Roger Enoksen (51), Andenes (Sp)

Statsråd og sjef for utviklingssakene i Utenriksdepartementet (utviklingsminister):

seniorrådgiver Erik Solheim (50), Oslo (SV)

Statsråd og sjef for Nærings- og handelsdepartementet (nærings- og handelsminister):

fylkesråd Odd Eriksen (50), Mosjøen (Ap)

Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet (samferdselsminister):

stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (47), Lærdal (Sp)

Statsråd og sjef for Utdannings- og forskningsdepartementet, sjef også for barnehagesakene i Barne- og familiedepartementet (kunnskapsminister)

– fra 1. januar 2006 sjef for Kunnskapsdepartementet:

stortingsrepresentant Øystein Kåre Djupedal (45), Trondheim (SV)

Statsråd og sjef for Arbeids- og sosialdepartementet med unntak av alkohol- og narkotikasakene, sjef også for integrerings-, innvandrings, same- og minoritretssakene i Kommunal- og regionaldepartementet (arbeids- og sosialminister):

stortingsrepresentant Bjarne Håkon Hanssen (42), Namsos (Ap)

Statsråd og sjef for Justisdepartementet (justisminister):

stortingsrepresentant Knut Storberget (41), Elverum (Ap)

Statsråd og sjef for Barne- og familiedepartementet, med unntak av barnehagesakene (likestillings- og forbrukerminister)

– fra 1. januar 2006 sjef for Likestillings- og forbrukerdepartementet:

stortingsrepresentant Karita Bekkemellem (40), Molde (Ap)

Statsråd og sjef for Kultur- og kirkedepartementet (kultur- og kirkeminister):

stortingsrepresentant Trond Giske (38), Trondheim (Ap)

Statsråd og sjef for Helse- og omsorgdepartementet, sjef også for alkohol- og narkotikasakene i Arbeids- og sosialdepartementet (helse- og omsorgsminister):

stortingsrepresentant Sylvia Kristin Brustad (38), Vang (Ap)

Statsråd og sjef for Moderniseringsdepartementet, ansvar også for samordning av nordisk samarbeid (fornyelsesminister)

– fra 1. januar 2006 sjef for Fornyelsesdepartementet:

barnehagestyrer Heidi Grande Røys (38), Florø (SV)

Statsråd og sjef for Landbruks- og matdepartementet (landbruks- og matminister):

daglig leder Terje Riis-Johansen (37), Skien (Sp)

Statsråd og sjef for Fiskeri- og kystdepartementet (fiskeri- og kystminister):

fylkesordfører Helga Pedersen (32), Tana (Ap)

Det vil bli gjort følgende endringer i departementsstrukturen:


  • Utdannings- og forskningsdepartementet får overført ansvaret for barnehagesakene fra Barne- og familiedepartementet, og endrer navn til Kunnskapsdepartementet.
  • Barne- og familiedepartementet endrer navn til Likestillings- og forbrukerdepartementet.
  • Arbeids- og sosialdepartementet får overført innvandringsavdelingen, integrerings- og mangfoldsavdelingen og same- og minoritetsavdelingen fra Kommunal- og regionaldepartementet. Samtidig overføres seksjon for alkohol- og narkotikapolitikk til Helse- og omsorgsdepartementet.
  • Moderniseringsdepartementet endrer navn til Fornyelsesdepartementet.


Disse endringene vil formelt tre i kraft fra 1. januar 2006, men statsrådene har allerede fra i dag ansvar for saksfeltene i samsvar med dette.

Om Bjarne Håkon Hanssen (Ap, Nord-Trøndelag)

Født:

1. november 1962

Utdanning etter videregående skole:

Lærerhøyskole

Nåværende og/eller tidligere yrke:

Stortingsrepresentant

Nåværende og/eller tidligere politiske verv:

Stortingsrepresentant siden 97, medlem av sentralstyret i AP, tidligere landbruksminister

Sivilstand:

Gift

Barn:

Julie (14), Jonas (12), Håkon (8) og Odin (5)

Bosted:

Namsos/Oslo

Tros- eller livssynssamfunn:

Statskirken

Syn på EU-saken:

For norsk medlemsskap

To saker kandidaten lover velgerne å jobbe for dersom han/hun blir valgt inn på Stortinget:

Gode helsetjenester til alle og kamp for sosial rettferdighet.