Barnevernet tar over asylbarna

0Shares

Karita Bekkemellem vil nå overføre ansvaret for asylsøkerbarna fra Utlendingsdirektoratet til Barnevernet.

Den norske håndteringen av asylsøkerbarn har blitt kritisert av FNs barnekomité som etter inspeksjoner i Norge har konstatert at landet bryter FNs barnekonvensjon.

Med ny regjering vil ansvaret for disse barna flyttes fra Utlendingsdirektoratet til Barnevernet. En slik flytting har Arbeiderpartiet allerede vedtatt.

– Jeg kan ikke sette noen tidsramme, men vi trenger ikke en lovendring, det har jeg sjekket i dag. Vi må få på plass et system som gjør at vi innfrir intensjonen. Dette er absolutt prioritert oppgave, vi skal gjøre vårt, sier Karita Bekkemellem til Aftenposten.