Saera Khan på Kommunal- og forvaltningskomiteen

Arbeiderpartiet får fire komitéledere i Stortinget. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen leder finans, Dag Terje Andersen kommunal, Anne Marit Bjørnflaten justis og Olav Akselsen utenriks.

Navn på noen av komitene endres, og antallet komiteer økes fra 12 ti 13.

Arbeids- og sosialkomiteen

Energi- og miljøkomiteen

Familie- og kulturkomiteen

Finanskomiteen

Forsvarskomiteen

Helse- og omsorgskomiteen

Justiskomiteen

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Kommunal- og forvaltningskomiteen

Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Næringskomiteen

Transport- og kommunikasjonskomiteen

Utenrikskomiteen