– Samer “problematiseres”

0Shares

– Vi husker alle den lettelsen den gang vi ble flyttet fra den illeluktende båsen i Landbruksdepartementet over til Kommunaldepartementet, og at vi drømte om framgang og utvikling for det samiske folk, da også vi endelig var blitt for folk å regne.

– Det er derfor med skuffelse at når vi nå nok en gang blir flyttet rundt på, er det til et departement hvis fokus er problemer. Nok en gang blir vi satt i bås, Stig Arne Somby, Sámeálbmot Bellodat, Samefolkets Parti.

Alkohol og narkotika saker blir flyttet ut av ASD, og blir erstattet med same- og urbefolkingssaker og innvandringssaker.

– Altså er det slik Det norske Arbeiderparti ser på samer, på innvandrere og på minoriteter? undrer Somby.