Omskjæring av menn reduserer hivrisiko


Undersøkelsen ble presentert på Rio-konferansens av forskere fra Frankrike og Sør-Afrika. Flere tidligere studier har tidligere påpekt at mannlig omskjæring reduserer risikoen for hivsmitte. Studiene har imidlertid ikke vært randomiserte (bruk av tilfeldig utvalg av deltakere) og kunne derfor ikke vitenskapelig brukes som bevis for at det er en årsakssammenheng mellom omskjæring og redusert risiko.

Studien ble gjennomført i perioden 2002-2005 i Orange Farm-området i Sør-Afrika. Frivillige deltakere, menn i alderen 18-24 år, ble delt randomisert i to grupper. Mennene i den ene gruppen ble omskåret, mens mennene i den andre forble uomskåret. Rådgiving om seksuelt overførbare sykdommer ble gitt gjennom hele studien, med fokus på forebyggelse av hivsmitte. Alle fikk gratis kondomer.

Antallet hivsmittete blant mennene som ble omskåret var tre ganger lavere enn i gruppen som ikke ble omskåret (18 vs 51). På grunn av dette resultatet valgte man av forskningsetiske grunner å avslutte studien og tilby de som ikke var omskåret å få utført omskjæring.

To andre randomiserte undersøkelser om mannlig omskjæring blir utført i Uganda og Kenya med til sammen 8 000 deltakere. Disse studiene er viktige for å få avklart sammenhengen mellom mannlig omskjæring og hivsmitte.