Diskriminerer utenlandske studenter

0Shares

En trivselsundersøkelse viser at 16 prosent av studentene med minoritetsbakgrunn på UiO har følt seg diskriminert under studietida, skriver Universitas

Torbjørn Grønner, seksjonssjef i studieavdelingen ved UiO, sier til Universitas at han synes funnet er veldig uheldig og overraskende. Han vurderer å følge opp med en ny undersøkelse for å kartlegge hva slags diskriminering studentene har opplevd og hvordan det har skjedd.

De resterende studentene er derimot veldig fornøyd med sin studietid på UiO. Ifølge en pressemelding fra UiO mener nesten 70 prosent av studentene at studiene har vært bedre enn eller levd opp til forventningene. 80 prosent anbefaler andre å studere på UiO.