Krever bedre kvalitet på asylmottakene

0Shares

Samrådet for Integrering (Sarfi) og andre organisasjoner, som arbeider for rettigheter til innvandrere ber Helse- og sosialminister, Bjarne Håkon Hanssen om å gjøre noe.


– Hvis man tar for seg asylmottakene, er jeg sikker på at man vil finne uregelmessigheter ved minst halvparten av dem, sier leder i Sarfi, Alexander Mousavi, til Aftenposten.

Han sier at konkurranseutsettingen av driften av mottakene, sammen med manglende offentlige krav til standarden ved dem, gjør levekårene for asylsøkere vanskelige. I mens går private aktører med millionoverskudd.

Syv organisasjoner ønsker at norske myndigheter skal stille konkrete krav til dem som driver mottakene og kontrollerer at de blir gjennomført. I dag eksisterer det kun krav fra UDI om hvilke kvalifikasjoner de ansatte skal inneha. Det er ingen regler for hvor mange ansatte hvert mottak skal ha i forhold til antall beboere.