Gratis etablererkurs for innvandrere

Nettverkskreditt BA setter i gang et bredt forsøk med forskjellige opplæringsopplegg. Kurset retter seg mot innvandrere fra ikke-vestlige land som nettopp har startet eller som ønsker å starte egen bedrift.


En del av metodikken er felles for alle, samtidig som ulike modeller blir prøvet ut i Oslo, Bærum, drammensregionen, Vestfold og på Nordmøre. Blant modellene som skal prøves ut er et kurs på kveldstid i en intensiv periode for etablerere med høy kompetanse og en klar forretningsidé, en kombinasjon av kursing, veiledning og utplassering i en relevant praksisbedrift, individuell opplæring, samt mentorvirksomhet og utvikling av nettverkskreditt som metode.

Parallelt med utprøvingen vil Nettverkskreditt BA gjøre undersøkelser blant 100 næringsdrivende innvandrere for å kartlegge hvilke erfaringer de gjør i etablererprosessen, herunder eventuelle barrierer de møter og strategiene de bruker for å overvinne dem.

Kursene er elementer i et større prosjekt som finansieres av Kommunal- og regionaldepartementet, der det skal vinnes kunnskap om hvordan en best kan legge til rette for at innvandrere skal kunne etablere egen bedrift. Prosjektet er del at et større EU-samarbeid, der man utveksle erfaringer med seks andre europeiske land.