Innvandrere mobbes på jobb

Innvandrere møter ofte en svært barskt arbeidsmiljø, viser en rapport fra Arbeidstilsynet.

Ikke-vestlige arbeidstakere mangler arbeidsavtaler, og mange blir mobbet og trakassert for utseende og kleskode, skriver Vårt land.

Tilsynet karakteriserer hovedfunnene i undersøkelsen som nedslående, og ber arbeidsgivere og fagbevegelse om en sterkere innsats for å bedre på forholdene.