Invitasjon til Helseseminar NTHO 2005

0Shares

Siktemålet med seminaret er å presentere NTHOs arbeid og utveksle dine erfaringer og kunnskaper innen hjelpearbeid og på dette grunnlaget stimulere til et intensivert helsearbeid i fremtiden. Seminaret skal foregå på et ”kryderet” atmosfære med orientalsk smak.

Dagsorden:

09.30 Registrering & kaffe/te

10.00 NTHO ønsker velkommen — Med.stud.Thusjanthi Yogalingam.

10.05 NTHO-oppstart, utvikling og fremtidsvisjoner – Dr. Kandiah Panchakulasingam, Prosjektkoordinator i NTHO.

10.30 NTHOs aktiviteter i 2005 – Rajah Sivaperuman, Styremedlem i NTHO.

10.45 CHC: How we work, with whom we collaborate, projects that we want to elaborate -Dr. Shiamala, Suntharalingam internasjonal koordinator i CHC.


11.15 Pause.


11.30 Building, Financing, and Organising “Thayagam” Hospital, Killinochchi – Dr. M.Chandrakumar , Sekretær i THO-UK.

11.45 The main changes and challenges from a historical perspective —

Dr. Vikneswaran, vice-president in CHC & Medical Officer of Health in Mullaitivu.

12.15 Spørsmål.


12.30 Middag.


13.30 Rekruttering og organisering i NTHO. Innlegg til debatt. Ved Kandiah

14.00 Prehospitalt arbeid i den nordlige del av Sri Lanka – Josephmary, NTHO Tromsø.


14.15 Pause.


14.30 Arbeidsgrupper: Hva skal vi gjøre i 2006, hvordan skal det organiseres, hva kan gjøres bedre?

– Tannhelse

– Primærhelsesentrene

– Medisinsk-teknisk laboratorie

15.30 Presentasjon av arbeid i plenum.


15.45 Pause.


16.00 Leger uten grenser: Det vanskelige forhold mellom statsmakt, væpnede politiske aktører og frivillige organisasjoner. Ved Kurt Hanevik, styremedlem i Leger uten grenser.


Deltakeravgift(Kaffe/te og Orientalsk middag): kr.150,-medlemmer/kr.200,- ikke medlemmer.


Påmeldningsfrist 15.11.2005. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsskjema.


Påmelding sendes: Norsk-Tamilsk Helse Organisasjon

Postboks 16 Kristianborg

5822 Bergen

E-post til [email protected]

eller

Faks: 56350089Påmeldingsfrist: 15. November 2005