Innvandrergaseller på fremmarsj

0Shares

En gasellebedrift må ha levert godkjente regnskaper, ha omsetning på over én million kroner første år, positivt samlet driftsresultat, unngått negativ vekst og vært aksjeselskap.

Innvandrergasellene omsatte for 432,7 millioner kroner ifjor, en vekst på 25 prosent fra året før. Ved utgangen av 2004 var i alt 243 personer ansatt i de 28 bedriftene.

En fjerdedel av innvandrergasellene er etablert av innvandrere fra Norden, mens Asia medregnet Tyrkia topper med 11 gasellebedrifter. Seniorforsker Benedicte Brøgger i AFI tror enda flere innvandrerbedrifter kan bli gaseller.

– Innvandrerne er en underutnyttet ressurs og har mye å bidra med for utviklingen av norsk økonomi, sier Benedicte Brøgger, seniorforsker i Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) til Dagens Næringsliv.

I samarbeid med Norconsult er Brøgger i gang med en undersøkelse om etnisk mangfold og verdiskapning for kommunene Oslo og Drammen. Dette inngår i et internasjonalt forskningsprosjekt. Rapporten skal også legges frem på en internasjonal konferanse i London i mai 2006.

– Det er et potensiale for at enda flere innvandrerbedrifter kan bli gaseller, tror Brøgger.