OXLO- prisen for 2005 tildeles Ammerud aktivitetssenter

0Shares

OXLO-prisen tildeles Ammerud aktivitetssenter for den innsatsen som gjøres for å skape en romsligere by fri for rasisme og fordommer, heter det i følge juryen.

Ammerud aktivitetssenter har et bredt spekter av tilbud som er

tilpasset ulike aldersgrupper og et flerkulturelt barne- og ungdomsmiljø. De driver et aktivt rekrutteringsarbeid og har ansatte som gjenspeiler det kulturelle mangfoldet i bydelen. Senteret premieres for å drive godt forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Gjennom sin virksomhet bidrar de til å skape positiv publisitet rundt det som gjøres for barn og unge i Groruddalen.

OXLO står for Oslo Extra Large, og er kommunens arbeid for en

romsligere by, mot rasisme og fordommer. OXLO kampanjen ble igangsatt av Oslos ordfører i 2001 som en del av kommunens ”Tiltaksplan mot nazisme, rasisme og diskriminering.” OXLO-arbeidet samordnes av Bydel Grünerløkka, Enhet for mangfold og integrering.