Chudasama taus om ømtålige spørsmål

Statssekretæren med minoritetsbakgrunn, Krishna Chudasama (44), ville i et NRK-intervju i går ikke ha noen mening om ansiktsslør i skolen, tvangsekteskap eller omskjæring.

Hennes begrunnelse for at hun ikke ville si hva hun mener om disse sentrale, men også ømtålige spørsmålene når det gjelder likestilling og minoritetsspørsmål, er at hun er fersk i jobben, at hun ikke har tatt stilling, og at hun først må sette seg inn i sakene før hun kan si noe.

«Overraskende», «dårlig», «leit og beklagelig» er noen av reaksjonene Dagbladet har fått fra framtredende representanter for innvandrermiljøet i Oslo.

Likestillings- og forbrukerminister Karita Bekkemellem gir klarere svar på hva regjeringen mener om tvangsekteskap, omskjæring og bruk av ansiktsslør i skolen.

– Statssekretær Krishna Chudasama står for den politikk som regjeringen utarbeider. Hun skal ikke være noen privatpraktiserende statssekretær. Jeg synes det er særdeles verdifullt å få en kvinne med hennes bakgrunn og erfaringer inn som en av mine nærmeste medarbeidere, sier Karita Bekkemellem. Hun sier at hun har forståelse for at hennes nye statssekretær er litt varsom i sine uttalelser før hun har tiltrådt i sin nye jobb.