– Norge tar ikke kritikk fra FN og Europarådet på alvor

Norske myndigheter har i løpet av de siste månedene fått krass kritikk både fra FN sin barnekomité og ECRI (Europarådets diskrimineringskomite) for sin utvisningspraksis av utenlandske foreldre til norske barn, eller utenlandske ektefeller til norske kvinner og menn.

Er det i tråd med allmenn rettsoppfatning at norske myndigheter kan skille foreldre og barn i 5 år eller mer fordi man av ulike årsaker har oppgitt feil identitet ved ankomst Norge? Utvisningsvedtakene er i enkelte saker livsvarig. Norske barn opplever at pappa blir utvist, og de atskilles fra pappa i eksempelvis 5 år?

– Vi krever at den nye regjeringen tar kritikken fra FN og Europarådet til seg, og sørger for endring i praksis i utlendingsforvaltningen. Det bør være pinlig for norske myndigheter å få så sterk kritikk for sin manglende oppfølging av EMK og barnekonvensjonen, mener dagliglederi OMOD Akhenaton Oddvar de Leon.


– Vi krever derfor at myndighetene sørger for at de to tillegges større vekt i avgjørelser i UDI og UNE. Vi ber også om at myndighetene kartlegger hvor mange barn i Norge som har opplevd at foreldre utvises, og hvordan de opplever dette. Denne informasjonen har vi ikke i dag.

OMOD arrangerer derfor en punktmarkering utenfor stortinget på Eidsvolls plass Onsdag 23. november klokken 13.00

Der overleveres det et krav til integreringspolitisk ansvarlige i henholdsvis SV, SP og AP.

Tidligere på dagen overleveres det samme oppropet personlig til Direktørene for UDI og UNE, Likestillingsministeren ved statssekretæren og Integreringsministeren ved statssekretæren.

Tilstede blir utviste og deres ektefeller, berørte barn samt representanter for organisasjoner som støtter oppropet. Dette er alt fra Humanetisk forbund til Den Norske Kirke, Norsk Folkehjelp og Afrikan Youth in Norway med flere, i følge OMOD.