– UDI mangler økonomisk kontroll ved mottakene

0Shares

Riksrevisjonen skriver i en pressemelding at det er kritikkverdig at det fremdeles er mangler i forbindelse med Utlendingsdirektoratets kontroll av økonomiske og administrative forhold ved de statlige mottakene.

– De disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet, samsvarer ikke med Stortingets vedtak og forutsetninger og er ikke akseptable ut fra normer og standarder for statlig økonomiforvaltning, heter det.