Mer positive holdninger til innvandrerne

0Shares

Andelen som mener at det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, gikk ned med 8 prosentpoeng siste år. 5 prosentpoeng flere enn året før mener at innvandrere beriker det kulturelle livet i Norge, og 4 prosentpoeng færre tror at innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene i samfunnet. Andelen som er enig i at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i arbeidslivet, gikk opp med 3 prosentpoeng.

Folk flest synes innvandrere beriker samfunnet

De nyeste dataene viser nå at sju av ti mener innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv, og like mange mener at innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge. Samtidig avviser halve befolkningen at innvandrere misbruker de sosiale velferdsordningene. På spørsmålet om innvandrere representerer en kilde til utrygghet, er det ingen endring fra året før. Fortsatt tror fire av ti at innvandrere utgjør en kilde til utrygghet, mens fem av ti avviser dette.

Holdningen til innvandrere og innvandring varierer i befolkningen etter bakgrunnsfaktorer som alder, utdanning, bosted og omfanget av kontakt med innvandrere.

Les mer: Holdninger til innvandring og innvandrere, 2005