Diskriminering rammer også ressurssterke

0Shares

SMED har mottatt 1551 henvendelser i perioden fra 1999-2005 og syvårsperioden SMED har operert.

2004 og 2005 (frem til juni i år) mottok SMED henholdsvis 275 og 239 nye henvendelser, fordelt over 13 samfunnsområder. Dette representerer gjennomsnittlig mer en én ny sak hver arbeidsdag, i følge SMEDs årlig rapport “Underveis” rapport: Underveis mot et bedre vern 2004-2005.

Gruppen som SMED har mottatt flest henvendelser fra er personer som på flere måter kan sies å være ressurssterke og godt integrerte i det norske samfunnet.  • Språkevne blir ofte nevnt som en viktig integreringsfaktor. Godt over halvparten av de som henvendte seg til SMED i perioden 2004-5 ble vurdert av SMEDs saksbehandlere som personer som taler “perfekt norsk” eller som ble vurdert å ha “god kommunikasjon på norsk”.
  • 59% av de som har kontaktet SMED hadde gjennomført høyere utdanning , 17% hadde gjennomført videregående skole.
  • De som har levd i landet over lengre tid innklager saker i like stor grad som de som akkurat har ankommet landet: 27% av SMEDs brukere har vært bosatt i Norge fra 0-2 år, 26% fra 3-5 år og 20% fra 6-10 år. 27% av SMEDs brukere har bodd Norge i over 10 år. Denne gruppen inkluderer også personer som er født i landet og som alltid har bodd i Norge.– Enkelte hevder at diskriminering bare rammer dem som er dårlig integrert i samfunnet, men tallene viser at diskriminering er et samfunnsproblem som også rammer de ressurssterke og velintegrerte, sier Ella Ghosh, daglig leder ved SMED.

– Diskriminering er et problem som kan ramme alle. Samtidig som 62% av henvendelsene vi har mottatt har vært fra personer med bakgrunn fra Afrika, Asia og Midtøsten mottar vi også henvendelser fra personer med europeisk bakgrunn som har opplevd etnisk diskriminering, sier hun.


Rapporten overrekkes Beate Gangås, det nye Likestillings- og diskrimineringsombudet, ved en høytidelig markering den 2. desember. Likestillings- og diskrimineringsombudet begynner sitt arbeid samtidig som SMED legges ned ved årsskiftet.