Minoritetsungdom frykter ledighet

Nesten hver tredje ungdom med innvandrerbakgrunn frykter de ikke får jobb etter avsluttet skolegang.

Bare 14 prosent av annen norsk ungdom frykter det samme. Det kommer fram i en i en ny studie som er utført ved Norsk institutt om oppvekst (NOVA). Det er første gang man har tall på dette.

– Vi står ovenfor den motsetningsfulle situasjonen at innvandrerungdom både har høyest utdanningsambisjoner og samtidig størst engstelse for ikke å få arbeid – selv om de tar utdanning, sier Tormod Øia til Dagbladet.

– Når ungdom føler de ikke har noen framtid i arbeidsmarkedet, så føler de heller ikke at de har noen framtid i vårt samfunn. Dermed faller motivasjonen for skolen bort og kriminalitet blir en rasjonelt alternativ, sier Øia.

Tallanalysen kommer fra en større landsomfattende spørreundersøkelse gjennomført i 2002, hvor 12.500 ungdommer mellom 13 og 19.


– Det virker som det har satt seg en opplevelse om at dette samfunnet er urettferdig. Et stort antall av ungdommene forventer å bli plassert nederst i samfunnshierarkiet, sier Øia.