Vil sette krav om integrering til kommunene

0Shares

– Kommuner som gjør en god jobb, vil få betalt for det. Kommuner som ikke gjør det, kan ikke lenger vente seg like gode økonomiske betingelser som i dag, sier Rieber-Mohn til Aftenposten.

På fem år har norske kommuner mottatt til sammen 11 milliarder kroner for å integrere flyktninger, uten at det er stilt klare resultatkrav.

Ifølge Rieber-Moen vil regjeringen stille krav knyttet til hvor mange flyktninger som kommuner ut i fulltids arbeid, gjennomfører språkopplæring og annen utdanning.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) mener det er en feilslått bosettingspolitikk som er årsak til den lave sysselsettingen blant flyktninger. For mange bosettes i kommuner uten jobbmuligheter, mener de.