– Media er redd for å kritisere islam

– Jeg mistenker at norske journalister, forskere og andre som arbeider med de ulike problemstillingene, bevisst underrapporterer en del holdninger og oppfatninger som finnes og som de observerer i innvandrermiljøene. Jeg tror underrapporteringen er godt ment, men det er å gjøre Islam en bjørnetjeneste, sa Rana i følge NRK.

I debatten på Pressens hus i Oslo onsdag ble det satt søkelys på hvordan media dekker det islamske miljøet i Norge.

Rana mener at grunnen til at norske journalister ikke lager reportasjer som er kritiske nok til Islam, er at de er redde for å i stigmatisere muslimer i Norge.

Kursleder i Flerkulturell forståelse Iffit Qureshi er uenig med Rana, hun mener at muslimer blir fremstilt unyansert og ensidig i norske medier.

– De blir fremstilt som gjerningsmenn og alltid i negativt lys. Hvis dette blir gjentatt ofte nok blir det til slutt en sannhet. Dette er skremmende, for de nyanserte bildene kommer ikke fram.