Mangfoldprisen 2005 går til Posten

Prisen skal bidra til å oppmuntre virksomheter til å gjennomføre tiltak som fremmer etnisk mangfold på arbeidsplassen.

I juryens begrunnelse for tildeling av Mangfoldsprisen 2005 heter det blant annet at

“Posten har arbeidet målrettet i forhold til etnisk mangfold i flere år, og har i dag ansatte fra 75 nasjonaliteter. Personer med minoritetsbakgrunn er representert på alle nivåer i bedriften. Satsingen på mangfold har gitt seg utslag i økt deltakelse blant personer med innvandrerbakgrunn, økende medarbeidertilfredshet og flere ledere med minoritetsbakgrunn.”