– Hån mot det flerkulturelle

Mens tre nye kristelige aviser får hver sin million over statsbudsjettet, et det foreslått at den eneste flerkulturelle avisen Utrop får 0,2 mill. — Dette er skammelig, sier Majoran Vivekananthan, redaktør i Utrop.

Medarbeidere i Utrop deltok 17. november på høring i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, og fortalte komiteen om Utrop, og hvorfor det er viktig med en flerkulturell avis. Se: Høring på Stortinget

Komiteen har nå avgitt sin innstilling til statsbudsjettet som behandles på Stortinget på tirsdag. I innstillingen står det følgende: ”Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, støtter Regjeringens forslag i tilleggsproposisjonen om at avisa Utrop kommer inn på statsbudsjettet med 0,2 mill. kroner.”

– Vi er selvfølgelig glad for at Utrop har kommet inn på statsbudsjettet, men det beløpet som er foreslått tilsvarer knapt en måneds utgifter, og er et forsvinnende lite beløp. Vi forklarte komiteen at Utrop er i respirator og at avisen trenger minimum to millioner kroner. Komiteen hørte på oss, men ved å ikke gjøre noe med situasjonen vender de avisen ryggen, og dette er hån mot det flerkulturelle Norge, sier Vivekananthan som er frustrert over manglende forståelse for viktigheten av Utrop.


KrF-regjeringen har lagt føringene for statsbudsjettet, og for den kristenfundamentalistiske avisen Norge I Dag, som er anklaget for å hetse med muslimer, et det foreslått bevilget mer enn èn million kroner. Og to andre kristelige aviser får nesten like mye. Alle tre avisene ble til under KrF-regjeringen.

– Eneste flerkulturelle avisen derimot får et beløp som ikke oppleves som reel pressestøtte. Det snakkes så mye om integrering, men når det kommer til politiske handlinger ser det ut til at det mangler rett og slett vilje. Det er trist at politikere ikke ser integreringsaspektet i en flerkulturell avis. Kulturministeren bør sendes til integreringskurs så han kan lære hvordan kultur brukes i integreringsarbeidet, foreslår Vivekananthan.

Avisen har hatt møte med statssekretæren i Kulturdepartementet Mette Gundersen og forklart henne om den økonomisk prekære situasjonen som avisen har havnet i fordi avisen ikke har fått pressestøtte i 2005 heller. Men så langt har ikke dette ført fram.

– Jeg mener prinsipielt at det er posten, som er ment som driftsstøtte til aviser på statsbudsjettet, som burde vært økt. Men jeg er glad for at Gundersen tar opp Utrops situasjon med statsråden. Gundersen og Giske må komme med alternative løsninger for å sikre Utrops drift, sier Vivekananthan.

Her er oversikten for innvilget beløp for 2005 og foreslått beløp i 2006.
Tilskudd til ymse publikasjoner:


2005


2006


– Morgenbladet


2 100 000


2 100 000


– Ny Tid


1 800 000


1 800 000


– Friheten


600 000


600 000


– Ruijan Kaiku


600 000


600 000


– Magazinet


1 013 033


1 013 000


– Norge I Dag


1 038 794


1 038 800


– Korsets Seier


857 497


857 500


– Utrop


0


200 000