Redaktører kritiserer Magazinet

— Jeg ser det ikke som vår oppgave å bidra til religionskrigen, sier ansvarlig redaktør Bjørgulv Braanen i Klassekampen.

Han mener Jyllands-Posten og avistegnernes Muhammed-portretter i fjor høst var barnslige og unødvendige, og ser ingen grunn til å følge etter. Han viser til at han selv tidligere har tatt til orde mot lettvinte karikaturer av kristne synspunkter, og mener man også i møte med islam må vokte seg for å komme med lettvint satire.

Harald Stanghelle i Aftenposten mener at det klart må være lov å trykke fremstillinger så lenge de hører naturlig sammen med noe som ytres. Den rene provokasjon har han mindre til overs for, og han er undrende til Magazinets framferd i den forbindelse. Han mener den er mer bevisst provoserende enn det opprinnelig oppslaget i danske Jyllands-Posten, som ifølge redaktøren mer hadde karakter av å være «et kulturelt eksperiment».

– En avis som legger veldig vekt på å verne om de kristne symbolene velger her å trampe på noe som er hellig for en annen religion. Det er for meg et paradoks, sier Stanghelle, men får ikke gehør for det poenget hos Magazinets redaktør.

–Vi har ikke gjort dette for å krenke noen, men for å sette søkelys på ytringsfriheten, fastholder Vebjørn Selbekk overfor Vårt Land.