Minoritetselever i flertall ved 32 osloskoler

På fire år er antallet skoler der minoritetsspråklige elever er i flertall. Dette er en fordobling, skriver Dagsavisen.

Ved 32 skoler i byen er nå flertallet av elevene fremmedspråklige, viser Statistisk årbok for Oslo 2005. I skoleåret 1999/2000 gjaldt dette 16 av Oslos kommunale grunnskoler.

Tallene avspeiler at innvandrere utgjør en stadig større del av Oslos befolkning. Men doblingen skyldes også at etnisk norske barnefamilier flykter fra enkelte skoler, ifølge forsker Marie Louise Seeberg ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Hun snakker om «white flight»:

— Middelklassens hvite mennesker velger seg bort fra områder hvor det flytter inn «andre» mennesker. Bosettingen i Oslo er ganske segregert fra før, og nå søker noen norske, hvite foreldre enten om at barna skal få gå på en skole med flere etnisk norske barn, eller de flytter med barna, sier hun til Dagsavisen.

Mens østkantskolene Vahl, Tøyen og Mortensrud har en minoritetsandel på over 90 prosent, er bildet omvendt på vestkanten: Svendstuen skole i Holmenkollen har bare 2,4 prosent minoritetsspråklige elever, Tåsen og Bestum har nærmere 5 prosent.