Vil ha flere homser og muslimer

0Shares

Gjørv roste det arbeidet som var nedlagt for å skape flere arbeidsplasser i Bygdenes by, men advarte mot å stanse der. Hun sa rett ut at også de menneskelige faktorene var minst like viktig for at unge mennesker med kompetanse og erfaring flyttet tilbake til Innherred og Nord-Trøndelag.

– Vi trenger flere homser, muslimer og fremmedkulturelle for å skape et mer spennende og inkluderende samfunn. Det er kjempeviktig å skape arbeidsplasser, men det er ikke nok, mente Gjørv.

Fylkesmannen er ikke tvil om at det nordtrønderske samfunnet har mye å tilby innflyttere.

– Vi i det stabile nordtrønderske samfunnet har mye å tilby barnefamilier i form av trygghet, gode skoler, allsidige aktivitetstilbud og et oversiktlig samfunn. Dette skaper bolyst for folk som ønsker å være småbarnsforeldre. Men på den annen side har jeg erfart at ungdom kan oppleve dette trauste som vel klamt og trygt. Unge mennesker ønsker å møte større åpenhet.

Gjørv har registrert at det er noen få som har våget å stå åpent fram om sin legning.

– Men det er veldig tungt i disse trygge, tett styrte samfunnene som i Nord-Trøndelag. Derfor tror jeg mer åpenhet, flere homofile, flere fremmedkulturelle og flere muslimer er bidrag til det samfunnet vi må utvikle oss til.

Gjørv mener også at åpenheten i forhold til fremmede religioner og kulturer er viktig for å skape bolyst for det moderne mennesket.

– Det handler blant annet om å forstå hva det innebærer å være muslim. Her har vi for lite kunnskap. Og for få inn denne kunnskapen så trenger vi faktisk flere muslimer. Det er pinlig at muslimer fortsatt må gravlegge sine døde i Oslo. Det er sørgelig at vi ikke har ryddet opp i dette primærbehovet. Dette handler i særdeleshet om inkludering, mener Gjørv.