– Ekstremisme kan ikke bekjempes med våpen

– Vi har arrestert 700 al-Qaida-medlemmer i Pakistan. Vi har lykkes i vår kamp mot terror og vi vil fortsette med vår strategi. Militærmakt mot terror er ikke den eneste måte. Vi må finne andre løsninger og kjempe mot ekstremisme. Vi må fokusere på skole og media. Barn må gå på vanlig skole, og ikke bare religiøse skoler, sa Musharraf.

– Jeg er veldig glad for å ha Musharraf på besøk. Han er den første pakistanske presidenten som noen gang har besøkt Norge, sa Stoltenberg.

Stoltenberg fortalte videreat de to statslederne blant annet diskuterte spørsmål knyttet til familien, kvinners rettigheter og politisamarbeid mellom landene.

– Personlig støtter jeg kvinnenes sak, men det vil ta litt tid før de får like rettigheter, innrømmet den pakistanske presidenten.

På spørsmål fra salen forsikret Musharraf at han sto på kvinners side i kampen for likestilling.

– Kvinner utgjør i dag 73 av 342 plasser i vår nasjonalforsamling, og vi er inne i en irreversibel prosess i retning likestilling, sa Musharraf.

Musharraf hevdet han engasjerer seg personlig for individuelle ofre for kvinneundertrykking i Pakistan.

– Vold mot kvinner er et internasjonalt problem, ikke bare et problem for Pakistan.