Vil ta lærebedriftene i skole

0Shares

Nå vil han ta et oppgjør med bedriftene som tar inn lærlinger, og holdningene en del av disse har.

Nylig meldte Drammens Tidende om at navn og etnisk bakgrunn kan hindre minoritetsungdom fra å få læreplass i bedrifter.

Ved Toyota Drammen sa verksmesteren at mekanikerne som skal lære opp lærlingene, ikke vil ha lærlinger med minoritetsbakgrunn. Han mente at frykten for språkproblemer og generelle fordommer var noen av årsakene til at mange er kritiske til lærlinger med minoritetsbakgrunn. Verksmesteren sa samtidig at den type holdninger er et problem, og ikke greit.


SV-statsråden bekrefter at han er kjent med dette problemet. Og han setter svært liten pris på både holdningene og uttalelsene som kom til uttrykk i søndagens avis. Det ga han også uttrykk for da han gjestet Drammen i forbindelse med en skolekonferanse i går.

-Dette er en veldig uheldig uttalelse, sa han til Drammens Tidende.

Djupedal vil ha en slutt på denne typen holdninger, og departementet skal derfor gå sammen med arbeidslivet for å se hva som kan gjøres for å bekjempe dette problemet.

-Jeg vil legge til at det generelt er en krevende øvelse å skaffe nok læreplasser. Dette må vi også se nærmere på, sier han.