Vurderer å kvotere innvandrere

0Shares

I første omgang blir alle statsbedrifter pålagt å innkalle innvandrere til jobbintervju, skriver Dagbladet.

– Vi drøfter også kvotering som en mulig vei å gå, men det er et følsomt tema, sier Hanssen.

– Jeg er ikke der i dag at jeg kan si vi vil lage en kvoteringsordning, men vi har det på dagsordenen i planarbeidet. Argumentene for kvotering er at vi i det norske samfunn har erfaring med at det er virkningsfullt. Kvinnekvotering er det klassiske eksempelet. Argumentene mot, som vil bli brukt, er at det er feil at ikke den best kvalifiserte alltid skal få jobben.

Han slår fast at den rødgrønne regjeringen vil følge den samme asyl- og flyktningpolitikken som den forrige regjeringen. Grunnløse asylsøkere skal sendes ut så fort som mulig.

– Men vi vil ha et kursskifte i integreringspolitikken. Der har jeg større ambisjoner enn den forrige regjeringen, sier Hanssen, som ikke utelukker at integreringspolitikk kan bli en vinnersak.

– Innvandring er bra for Norge, sier Hanssen.